Strategiyamız

Vətənini sevən, dövlətinə sadiq, milli dəyərlərə köklənmiş, dünyəvi və müasir gənc psixoloqların formalaşdırılması “Gənc Psixoloqlar” ictimai birliyinin əsas strateji baxışıdır. “Gənc Psixoloqlar” ictimai birliyinin logosu aşağıdakı dəyərləri özündə ehtiva edir:

Vahid məqsədlilik

Bərabər hüquqluluq

Elmdə millilik

Birgə fəaliyyət

Dövlətə sadiqlik

Vətənpərvərlik